voorwaarden voor u bestelt!

Let Op:

: dit is een outlet uitverkoop site van onze motor-zaak, artikelen zijn uitlopend of verkeerd bestelt en kunnen niet worden omgeruild of retourgenomen. Vandaar ook dat de prijzen soms onder inkoopsprijs liggen. (evenals electronische & raceonderdelen kunnen nimmer retour omdat deze bij verkeerde montage defect gaan)

artikelen zijn nieuw en ongebruikt, ( indien anders vermeld) en vaak op maat gemaakt.

ALs u twijfeld of niet zeker weet of u zelf het artikel of accessoires kunt monteren. of u niet zeker weet of het artikel gaat bevallen . dan moet u zich NIET laten verleiden door onze lage prijzen om ze toch te bestellen. U kunt dan het beste gewoon naar de winkel komen om daar geinformeerd te worden, of contact met ons opnemen voor verdere info. tel: 0113-502637 (buiten Nederland +31-113502637) of 24h via racing-bikes whattsapp-service  06-53483636 (buiten Nederland +31 653483636)

tevens zijn verzenkosten  altijd voor uw eigen rekening, ook overeengekomen retrour-verzendkosten zijn voor uw eigen rekening. U beslist overigens om niet bij ons naar de winkel te komen ;-)

 

succes met uw aankopen.

Algemene voorwaarden

Let op : dit is een outlet uitverkoop site van onze motor-zaak, artikelen zijn uitlopend en kunnen nimmer worden omgeruild of retourgenomen. Vandaar ook dat de prijzen soms onder inkoopsprijs liggen.

artikelen zijn nieuw en ongebruikt, ( indien anders vermeld)

ALs u twijfeld of niet zeker weet of u zelf het artikel of accessoires kunt monteren. of u niet zeker weet of het artikel gaat bevallen . dan moet u zich NIET later verleiden door onze lage prijzen om ze toch te bestellen.

U kunt dan het beste gewoon naar de winkel komen om daar geinformeerd te worden.succes met uw aankopen.

Algemene verkoopvoorwaarden
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

voertuig: alle soorten (snor) fietsen, bromfietsen, motorfietsen (waaronder motorscooter), scooters (waaronder bromscooter), al dan niet met zijspan, auto`s en vaartuigen; onderdelen en accessoires
de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuw of gebruikt voertuig dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;
de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst al dan niet namens Racing-Bikes V.O.F. een nieuw of gebruikt voertuig dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuw of gebruikt voertuig dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
de opdracht: de overeenkomst tot het, al dan niet doen, verrichten van montage-, demontage, en of herstelwerkzaamheden, keuringen, dan wel het aanschaffen van een specifiek voertuig;
de garantie: zoals deze is omschreven in de garantiebepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

Koop en verkoop

Artikel 1 De aanbieding De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch gedaan. De aanvaarding van enig aanbod van de koper wordt slechts geldig met de bevestiging van de aanvaarding door de verkoper. De verkoper behoudt zich ten alle tijden het recht voor om de aanbieding te wijzigen.

Artikel 2 De overeenkomst De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanbod van de verkoper is aanvaard door de koper en door de verkoper is bevestigd. Deze overeenkomst dient schriftelijk te worden vastgelegd. Beide partijen ontvangen een afschrift van deze overeenkomst.

Artikel 3 Inhoud van de overeenkomst In de schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

de omschrijving van het voertuig; het kenteken van het voertuig;de prijs van het voertuig;de garantiecategorie;de datum;de afgelezen kilometerstand.

Artikel 4 Annulering De koper en verkoper kunnen in overleg bepalen dat er van de (ver)koop wordt afgezien. In het geval van annulering door de koper is de verkoper gerechtigd gemaakte kosten in rekening te brengen.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud Het verkochte voertuig en / of onderdeel blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van het voertuig/onderdeel gehouden zijn.

Garantie

Artikel 6 garantieOp deze uitverkoop site word gewezen GEEN GARANTIE worden verkocht, UITVRKOOP. Elk voertuig/onderdeel word door ons zorgvuldig getest en wordt werkend geleverd eventueel met start garantie( optie), tenzij dit is uitgesloten op de overeenkomst. Deze garantie is ingedeeld in categorieën. De garantie gaat in op de datum van tenaamstelling van de koper. Elke garantie op het voertuig is gelimiteerd aan 50% van de verkoopprijs zoals deze vermeld staat op de overeenkomst. Slijtagedelen, computer, elektronica en door elektronica gestuurde delen alsmede schade die ten tijden van de koop reeds aanwezig is, zijn uitgesloten van garantie.Garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 7 De garantiecatagorie. Garantiecategorie A, omvat een garantie van 90 dagen met een max van 2000 km. Deze garantie wordt gegeven op niet slijtage gevoelige onderdelen en op arbeid. Garantiecategorie B, omvat een garantie van 90 dagen met een max van1500 km. Deze garantie wordt gegeven op niet slijtage gevoelige onderdelen, maar niet op arbeid. Garantiecategorie C, omvat een inspanningsverplichting garantie van 60 dagen met een max van 1000 km . Deze garantie bestaat uit een inspanningsverplichting tot het vinden van een gezamenlijk bevredigende oplossing. Dit omvat uitdrukkelijk geen garantie op onderdelen en/of arbeid.
Op onderdelen/accessoires uit deze outlet verkoop site , zit enkel de garantie dat het door ons geteste onderdeel werkend word verzonden en dient te doen waarvoor het is bedoeld.en de onderdelen vaak ONDER inkoopsprijs worden verkocht en het om uitverkoopartikelen gaat zit op deze artikelen / accessoires niet meer de wettelijke fabrieksgarantie of iedere vorm van garantie . door deze overeenkomst te accepteren

Artikel 8 Het veranderen van garantiecategorie Het is mogelijk om, in samenspraak met de verkoper, van garantiecategorie te veranderen. Dit kan door het bijkopen van garantie, dan wel het afkopen van garantie. Dit gaat geheel in samenspraak met de verkoper. Het staat de verkoper vrij hiervoor verdere eisen te stellen.

Artikel 9 Het vervallen van de bij gekochte garantie De garantie vervalt indien:
de koper niet binnen 5 werkdagen na het constateren van de gebreken het voertuig bij de verkoper ter reparatie aanbied;
de koper de verkoper niet in de mogelijkheid stelt om de gebreken te verhelpen;
derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de verkoper werkzaamheden hebben verricht aan het voertuig, ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan;de garantietermijn is verstreken;slijtage van het voertuig het gevolg is van onkundig gebruik; slijtage het gevolg is van gebrekig onderhoud.

Artikel 10 Verborgen gebreken De verkoper zal geen, bij de verkoper bekende, gebreken van het voertuig voor zich houden. Het voertuig mag daartoe door de koper worden geïnspecteerd, waaronder begrepen (voor rekening van de koper) laten uitvoeren van een aankoopkeuring. Voor het aangaan van de overeenkomst wordt de koper de mogelijkheid geboden om het voertuig te testen, onder andere door het maken van een proefrit. Indien door de koper wordt afgezien van een deugdelijke inspectie dan wel een deugdelijke proefrit, kan er door de koper geen aanspraak worden gemaakt op garantie, restitutie of schadevergoeding ten gevolge van verborgen gebreken.

Algemene bepalingen

Artikel 11 Geschillen Alle geschillen voortkomend uit deze overeenkomst zullen in Nederland volgens het Nederlandse Recht worden afgedaan.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2024 MOTOR-OUTLET.eu | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel